Divendres, 30 de Octubre de 2020
Ajuntament de Batea Ajuntament de Batea
Terra Alta
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Grups municipals
Grups municipals
Insercions en els diaris oficials
Òrgans de govern
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Bans i anuncis
Punt d'informació cadastral
Tràmits
Actes JGL
Informació pressupostària
Convocatòries de personal
Altres
 
Informació general
Biblioteca
Centres de culte
Entitats i associacions locals
Organismes oficials
Seguretat i sanitat
Serveis de subministrament
Mercat setmanal
Unitat del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Centre de serveis per a la gent gran
Document Únic de Protecció Civil Municipal
Gimnàs Municipal
Carnet Viu Batea
Estació de transferència
 
Cercador de les administracions catalanes
 
Visualitzador de mapes i carrers
 
Projectes d'obres
 

 
  
Conèixer

  Economia

L'economia de Batea és bàsicament agrària. El 70% de la població activa treballa en l'agricultura, especialment en el conreu de la vinya, i en l'elaboració de vins. Actualment a Batea hi ha vint cellers.

La collita anual de raïm oscil·la entre els 18.000.000 i 20.000.000 de quilos.

El terme de Batea té unes 4.000 hectàrees de vinya i unes dimensions de 127,55km2. Els conreus, dedicats prinicpalment al cultiu de la vinya, ocupen més de la meitat del total de la superfície municipal, tot i que també trobem conreus d'olivers, ametlers i alguns arbres fruiters.

L'agricultura és gairebé tota de secà. El baix índex de pluviositat i l'elevada irradiació de sol fa que amb els raïms que s'hi obtenen s'elabori una àmplia gamma de vins d'excel·lent qualitat.

La indústria consta de petites empreses vinculades principalment al món de la construcció i del sector tèxtil. De fet, més del 50% de la població activa femenina treballa en l'àmbit de la confecció. La masculina es reparteix bàsicament entre la construcció i l'agricultura. També és important la cunicultura i el sector porcí. 
Fires i Festes
Fires de Reis
Caminada al riu Algars
Sant Isidre
Mercat Medieval
Sant Cristòfol
Festa Major 2019
 
Turisme
Vídeos promoció turística
Visites guiades al nucli històric
 
Conèixer
Història
Economia
 
Avís legal
 
Serveis
Àlbums
Contacta amb nosaltres
Cerca al web
Llibre de visites