Dijous, 17 de Gener de 2019
Ajuntament de Batea Ajuntament de Batea
Terra Alta
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Grups municipals
Grups municipals
Insercions en els diaris oficials
Òrgans de govern
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Bans i anuncis
Punt d'informació cadastral
Serveis tècnics
Actes Ple
Actes JGL
Convocatòries de personal
Informació pressupostària
 
Informació general
Biblioteca
Centres de culte
Entitats i associacions locals
Organismes oficials
Seguretat i sanitat
Serveis de subministrament
Mercat setmanal
Document Únic de Protecció Civil Municipal
Unitat del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Centre de serveis per a la gent gran
Carnet Viu Batea
Gimnàs Municipal
Estació de transferència
 
Cercador de les administracions catalanes
 
Visualitzador de mapes i carrers
 
Projectes d'obres
 

 
  
Ajuntament

  Serveis tècnics
 
Models sol·licituds diverses (tramitació presencial)

 
Sol·licitud obra major


Prem AQUÍ
 
Autoliquidació obra major


Prem AQUÍ
 
Autoliquidació obra major amb bonificació


Prem AQUÍ
 
Autoliquidació obra major amb bonificació segons pressupost


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud obra menor


Prem AQUÍ
 
Autoliquidació obra menor


Prem AQUÍ
 
Declaració jurada estat connexió gas canalitzat (Sol·licituds d'obra)


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud activitat Annex II


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud activitat Annex III


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud activitat baix risc (comunicació prèvia)


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud activitat innòcua (declaració responsable)


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud instal·lació grua


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud comunicació final obra i devolució fiança residus


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud primera ocupació


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud activitat espectacle


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud divisió horitzontal


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud parcel·lació


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud certificat tècnic


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud certificat compatibilitat urbanística


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud canvi titularitat activitat


Prem AQUÍ
 
Declaració responsable activitats


Prem AQUÍ
 
Altres - Instància genèrica


Prem AQUÍ
 
Declaració responsable activitat alimentària


Prem AQUÍ
 
Sol·licitud aigua


Prem AQUÍ
 
Projecte restauració i intervenció al Castell d'Algars


Prem AQUÍ
 
Fires i Festes
Fires de Reis
Caminada al riu Algars
Sant Isidre
Mercat Medieval
Sant Cristòfol
Festa Major
 
Conèixer
Història
Economia
 
Turisme
Vídeos promoció turística
Visites guiades al nucli històric
 
Avís legal
 
Serveis
Àlbums
Contacta amb nosaltres
Cerca al web
Llibre de visites