Divendres, 30 de Octubre de 2020
Ajuntament de Batea Ajuntament de Batea
Terra Alta
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Grups municipals
Grups municipals
Insercions en els diaris oficials
Òrgans de govern
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Bans i anuncis
Punt d'informació cadastral
Tràmits
Actes JGL
Informació pressupostària
Convocatòries de personal
Altres
 
Informació general
Biblioteca
Centres de culte
Entitats i associacions locals
Organismes oficials
Seguretat i sanitat
Serveis de subministrament
Mercat setmanal
Unitat del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Centre de serveis per a la gent gran
Document Únic de Protecció Civil Municipal
Gimnàs Municipal
Carnet Viu Batea
Estació de transferència
 
Cercador de les administracions catalanes
 
Visualitzador de mapes i carrers
 
Projectes d'obres
 

 
  
Ajuntament

  Tràmits
 
Models sol·licituds diverses (tramitació presencial)

 
Sol·licitud obra major


Descarregar formulari
 
Autoliquidació obra major


Descarregar formulari
 
Autoliquidació obra major amb bonificació


Descarregar formulari
 
Sol·licitud obra menor


Descarregar formulari
 
Autoliquidació obra menor


Descarregar formulari
 
Declaració jurada estat connexió gas canalitzat (Sol·licituds d'obra)


Descarregar formulari
 
Sol·licitud instal·lació grua


Descarregar formulari
 
Sol·licitud comunicació final obra, devolució fiança residus i comunicació 1a ocupació


Descarregar formulari
 
Sol·licitud divisió horitzontal


Descarregar formulari
 
Sol·licitud parcel·lació


Descarregar formulari
 
Sol·licitud certificat tècnic


Descarregar formulari
 
Sol·licitud aigua


Descarregar formulari
 
Models sol·licituds diverses (tramitació electrònica)


Per a realitzar tràmits a través de la seu electrònica accediu des del següent enllaç:

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=123

 
Fires i Festes
Fires de Reis
Caminada al riu Algars
Sant Isidre
Mercat Medieval
Sant Cristòfol
Festa Major 2019
 
Turisme
Vídeos promoció turística
Visites guiades al nucli històric
 
Conèixer
Història
Economia
 
Avís legal
 
Serveis
Àlbums
Contacta amb nosaltres
Cerca al web
Llibre de visites