Dimarts, 27 de Juny de 2017
Ajuntament de Batea Ajuntament de Batea
Terra Alta
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Informació
Grups municipals
Insercions en els diaris oficials
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Bans i anuncis
Punt d'informació cadastral
Actes Ple
Serveis tècnics
Actes JGL
Convocatòries de personal
Informació pressupostària
Informació urbanística
 
Informació general
Biblioteca
Centres de culte
Centres educatius
Entitats i associacions locals
Organismes oficials
Seguretat i sanitat
Serveis de subministrament
Mercat setmanal
Unitat del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Centre de serveis per a la gent gran
Gimnàs Municipal
Carnet Viu Batea
Estació de transferència
 
Cercador de les administracions catalanes
 
Visualitzador de mapes i carrers
 
Projectes d'obres
 

 
  
 SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

ANY 2016
Consulta les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona

2016

PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS DE CARÀCTER SINGULAR I EXTRAORDINARI 19.965,00€ per restauració i intervenció en el conjunt del Castell d'Algars (1a fase)PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 1.752,42€ per la IV Festa del Vi

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (MANTENIMENT) 77.009,35€ per despesa corrent 2016

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2016 5.194,59€ Instal·lació pista esportiva (pàdel)

MANTENIMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2016 2.188,91€ Manteniment pavelló 

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 6.180,98€ per socorrisme piscina i 286,02€ per recollida d'animals domèstics abandonats

PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2015-2016: 20.562,50€


2015

PROGRAMA ESPECIAL D'INVERSIONS MUNICIPALS 2015 32.552,00€ per obra Ampliació de les piscines municipals per ubicació de pista de pàdel

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 1.971,22€ per la IV Festa del Vi

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (MANTENIMENT) 77.009,37€ per despesa corrent 2015 


INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2015 5.975,40€ Adequació local piscina coberta 

MANTENIMENT EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2015 2.943,90€ Manteniment pavelló 

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA 5.751,32€ per socorrisme piscina 

PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2014-2015 26.425,00€ 


PARC DE SALUT UBICAT A LA PLAÇA BARCELONA (Subvenció en espècie)
Data: 01-01-2014
 
Fires i Festes
Fires de Reis
Caminada al riu Algars
Sant Isidre
Mercat Medieval
Sant Cristòfol
Festa Major
 
Conèixer
Història
Economia
 
Turisme
Vídeos promoció turística
 
Avís legal
 
Serveis
Àlbums
Contacta amb nosaltres
Cerca al web
Llibre de visites